Itäradan lopullinen päätös siirtyy seuraavalle kaudelle

Lehdistötiedote 21.3.2019 Itärata ja sen mahdollisia linjauksia oli selvityksen kohteena, kun hallitus erosi maakunta- ja soteuudistusten kaaduttua. Hankeyhtiöiden kohtalo jää siten myös auki. – Ministeriön selvityksen kohteena oli linjaukset Porvoo-Loviisa-Kotka, Porvoo-Kouvola ja itäisen Uudenmaan kannalta huono vaihtoehto Lahti-Mikkeli. Itärata ei

Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen avaa uusia mahdollisuuksia

Lehdistötiedote 8.3.2019 Sote- ja maakuntauudistus kaatui lopullisesti tänään. Nyt on korkea aika oivaltaa, että ei ole kenenkään intressissä jatkuvasti yrittää tehdä liian isoja uudistuksia liian lyhyessä ajassa. – Maakuntauudistuksen kaatuminen avaa uusia hyviä mahdollisuuksia. Hallituksen ajama maakuntamalli ei sallinut alueellisten

Ei kannata yrittää uudistaa liian paljon liian lyhyessä ajassa

Lehdistötiedote 25.2.2019. Sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuus on epävarma perustuslaillisista ongelmista johtuen ja myös ajanpuute korjata näitä ongelmia ennen eduskuntakauden loppua vaikuttaa. Nyt on korkea aika oivaltaa, että ei ole kenenkään intressissä jatkuvasti yrittää tehdä liian isoja uudistuksia liian lyhyessä ajassa.

Alueelliset sairaalat ovat meille tärkeitä

Lehdistötiedote 8.2.2019: Pienemmät sairaalat ympäri Suomea kaksikielisillä alueilla ovat kärsineet hallituksen toimenpiteistä viime vuosina. Palveluja on karsittu ja huoli väestön keskuudessa on suuri. Synnytysosastot lakkautettiin sekä Raaseporissa että Porvoossa. Gynekologiset leikkaukset siirrettiin Porvoosta ja Pietarsaaren Malmin sairaalassa lakkautettiin päiväkirurgisten toimenpiteitä.

Raideliikenteen hankeyhtiöt tekevät tuloaan – ovatko kunnat valmiita?

Lehdistötiedote 4.2.2019 Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö jul­kai­si vii­me per­jan­tai­na lin­jauk­si­aan rai­de­lii­ken­teen kil­pai­lut­ta­mi­sek­si ja han­keyh­ti­öi­den käyn­nis­tä­mi­sek­si. Itä­ra­ta on yk­si in­ves­toin­neis­ta, jota vie­dään eteen­päin han­keyh­ti­ön kaut­ta. – Täl­lä het­kel­lä ei vie­lä tie­de­tä Itä­ra­dan lin­jaus­ta, jo­ten vas­ta kun ol­laan pää­tet­ty me­nee­kö lin­jaus Lo­vii­saan–Kot­kaan tai Kou­vo­laan

1 / 1012345>>