Arvoisa juhlayleisö, Bästa festpublik!

Kaupunginvaltuuston ja Alva Forsiuksen muistoyhdistyksen puheenjohtajana olen hyvin luottavaisin ja iloisin mielin mukana Alva-talon avajaisissa. Talon nimeäminen Forsiuksen mukaan on sekä hieno kunnianosoitus Alva Forsiuksen tekemästä uraauurtavasta työstä , että arvokas tapa vaalia ja muistuttaa kaupunkimme kulttuuriperinnöstä.

 

Det är med en stor glädje som jag som ordförande för Föreningen Alva Forsius minne deltar i öppningen av Alvahuset idag. Med tanke på den verksamhet som kommer att bedrivas i detta hus känns det väldigt naturligt att huset namnges just efter Forsius.

Forsius var en Borgåbo som åstadkom mycket under sin livstid. Hon engagerade sig speciellt för ensamma mödrars sak. Den 1 juni 1899 uppfylldes Forsius dröm då hon kunde öppna ett privat förlossningssjukhus i Borgå. Förlossningssjukhuset fungerade till att börja med i hyrda utrymmen. Utrymmena blev dock snabbt för trånga, och Forsius ville ha ett eget hus för förlossningsverksamheten, så hon lät bygga det hus vi idag känner till som vandrarhemmet invid simhallen. Det nya sjukhuset hade hela tolv platser.

Arbetet med förlossningsverksamheten gav Forsius en bra inblick i den krassa verklighet som de unga ensamma mödrarna mötte.  Forsius led med mödrarna som fick kämpa inför, under och efter födseln både ekonomiskt och med ett socialt stigma, och beslöt sig för att grunda ett hem för ensamma mödrar och deras barn. Så föddes tanken på mödrahemmet Solhem, det första av sitt slag i Finland. Solhem stod klart i juni 1914, invigdes den 16 september samma år, och fick sina första invånare i oktober.

I Solhem kunde modern och barnet stanna i sex månader efter förlossningen. Mammorna fick råd i barnavård och yrkesfärdigheter för att kunna försörja sig själva och barnet. Kontakter till mammorna hölls under tre år för att stöda och ge dem råd.

 

Hyvät läsnäolijat,

Ensi vuonna, vuonna 2016, tulee kuluneeksi 150 vuotta Alva Forsiuksen syntymästä. Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa työryhmän Alva Forsiuksen elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi ja muiston juhlistamiseksi juhlavuonna. Alva Forsius lukeutuu kiistatta kaupunkimme suurhenkilöiden joukkoon.

Tästä huolimatta Forsius ja hänen elämäntyönsä uranuurtajana yksinhuoltaja äitien ja heidän lastensa oikeuksien kehittäjänä ja puolestapuhujana on jäänyt unohduksiin. Tämä on käsittämätöntä, mutta samalla se heijastaa yhteiskuntamme käsitystä siitä mikä luokitellaan suurtyöksi ja mikä ei.

Tänä päivänä kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus ja oikeus saada palveluita heijastuvat palvelurakenteissamme.

Kaiken sen toiminnan lisäksi, jonka Forsius perusti ja jota hän johti, hän on ollut myös merkittävä uranuurtaja. Alva Forsius kirjoitti useita opaskirjoja niin odottaville äideille kuin lastenhoidosta. Voimme hyvin sanoa näiden kirjojen olleen nykyisen äitiys- ja neuvolatoiminnan peruskiviä.

Forsius ymmärsi jo yli sata vuotta sitten, että kokonaisvaltainen tukeminen on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Hän itse keskittyi ennen kaikkea tukemaan äitejä ja näiden lapsia. Oivaltava esimerkki siitä sitoutumisesta, joka leimaa Forsiuksen elämäntyötä ja uraauurtavaa otetta toimintaansa, on, että Äiti-lapsi koti Solhemissä majoittuneisiin äiteihin oltiin yhteydessä vielä kolme vuotta eteenpäin neuvoen ja opastaen.

Lapsiperhetyön päällikkömme Annika Immonen toteaa tiedotteessa, että ” Alva-talossa autetaan koko perhettä siten, että lapsista huolehditaan ja he ovat turvassa.  Perhe voi hengähtää, löytää keinoja selviytyä vaikeuksista sekä usein myös palata turvallisesti omaan kotiin. Sijoituksen jälkeen perheet ja nuoret saavat tarvittaessa tukea omaan kotiin Alva-talon tutuilta perhetyöntekijöiltä”

Tänään vihittävään Alva-taloon sijoittuva toiminta tukeutuu siis hyvin pitkälti samoille arvoille, jotka olivat Alva Forsiuksen elämäntyön perustana. Kokonaisvaltainen ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä tukeminen ovat arvoja, jotka ovat edelleen ajankohtaisia ja tärkeitä.

Alva-talon perusajatuksena on tarjota turvaa ja tukea koko perheelle. Perhe on herkkä kokonaisuus ja jos joku perheessä voi huonosti tämä heijastuu kaikkiin perheenjäseniin. Porvoon nuorisokoti, joka aiemmin tunnettiin Tukkari nimellä, muutti jo joulukuussa Alva-taloon. On ensiarvoisen tärkeää, että tarjotaan nuorille tuki ja puitteet pärjätä omillaan. He ansaitsevat sen. Nuorisokodin lisäksi Alva-talossa tarjotaan myös ensikoti- ja perhekuntoutuspalveluita porvoolaisille lapsiperheille.

 

Bästa närvarande,

”Vi stöder föräldraskap och erbjuder stödbehövande barnfamiljer tjänster i rätt tid genom att utveckla familjearbetet och andra förebyggande tjänster.” – detta mål är ett direkt citat ur stadens strategi. All den verksamhet som Alvahuset kommer att inhysa, omfattandes ungdomshem samt mödrahems- och familjerehabiliteringstjänster för barnfamiljer i Borgå, är ett konkret exempel på att staden tar målsättningen på allvar.

Ungdomshemmet har 7 platser för Borgåungdomar i åldern 13–21 år. Utöver dessa finns det 2 platser för brådskande placeringar. De unga kan bo i ungdomshemmet från en månad upp till flera år. Ungdomshemmet opererar redan men för de övriga funktionerna görs ännu bl.a. vissa rekryteringar.

Alvahusets verksamhetsfilosofi går ut på att erbjuda trygghet och ett mångfasetterat stöd för hela familjen. Familjerna och de unga ska vid behov också kunna få stöd i sitt eget hem av Alvahusets bekanta familjearbetare. Tanken är att verksamheten ska kunna anpassas efter behoven, och därför går det inte ännu i dagsläge att säga hur verksamheten kommer att forma sig och se ut om X antal år.

Det som gör Alvahuset värdefullt är att verksamheten sammanför personer med olika kunskap och kompetenser under ett och samma tak.  Jag är förhoppningsfull om att detta medför starka synergieffekter. Den modell som byggs upp här i Alva-huset kan fungera som modell också för andra kommuner.

 

Hyvät Alva-talon ystävät,

Kaupungin tavoitteena on, että Alva-talon myötä lapsia ja nuoria joudutaan sijoittamaan nykyistä vähemmän pidempiaikaisesti oman kodin ulkopuolelle. Huostaanottojen määrä onkin ilahduttavasti vähentynyt Porvoossa viime vuosina. Moni teistä paikalla olijoista, jotka päivittäin teette työtä näiden kysymysten kanssa, on jo omalla työpanoksellaan edesauttanut tätä suotuisaa kehitystä.

Meidän on rohkeasti uskallettava kehittää palveluita ja pyrkiä puuttumaan ongelmiin jotka uhkaavat lapsien ja perheiden hyvinvointia ennen kuin ongelmat eskaloituvat. Ja kun tilanne vaatii, meillä on oltava palvelut joiden avulla jo eskaloitunut tilanne saadaan mahdollisuuksien mukaan normalisoitua. Alva-talon avaamisen myötä meillä on edellytykset tulla vielä paremmiksi tässä työssä Porvoossa. Jos Alva Forsius oli itse tänään paikalla hän olisi äärimmäisen ylpeä ja iloinen siitä, että hänen arvoihinsa perustuva työ elää ja kehittyy!

Näillä sanoin haluan toivottaa teille kaikille työniloa, tulevaisuuden uskoa ja toiminnalle menestystä! Olen ylpeä kotikaupungistani.

 

Bästa vänner av Alva-huset,

Till Forsius stora styrka som medmänniska hörde att hon såg de ensamstående mödrarnas individuella behov av handledning och omsorg. Det är kring denna människosyn som verksamheten i mödrahemmet Solhem byggdes upp. Likheterna mellan den verksamhet som Forsius byggde upp och drev samt med Alvahuset framtida verksamhet är slående. Forsius skulle ha varit stolt om hon varit med idag!

Med dessa ord vill jag önska er arbetsglädje, framtidstro och framgång i verksamheten!

*
Mikaela on Alva Forsiuksen muistoyhdistyksen puheenjohtaja.