Sydkustens sommarmöte18

Mikaela med några meningar
• mamma till tre barn Wille 15 år, Felix 13 år och Amos 8 år
• har en finskspråkig företagarman som heter Jarmo
• riksdagsledamot sedan år 2003, medlem i riksdagens kulturutskott och medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd
• Borgå stadsfullmäktiges ordförande, ordförande för Nylands fiskarförbund, ordförande för Sydkustens landskapsförbund, ordförande för Svenska hörselförbundet, ordförande för Riksdagens nätverk för teckenspråken, ordförande för Svenska delegationen vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, medlem i nationella delegationen för frontveteranfrågor, och medlem i Utbildningsstyrelsens direktion
• arbetserfarenhet: undervisat i juridik på andra och tredje stadiet, assistent för dåvarande europaparlamentariker Astrid Thors, specialmedarbetare för dåvarande försvarsminister Jan-Erik Enestam samt specialmedarbetare för svenska ministergruppen
• född 1970

Mikaelas professionella 10 i topp
• fakta & kunskap
• vision & insikt
• samarbetsförmåga
• utbildning & jämlika förutsättningar
• skapa förutsättningar
• förmåga att se helheter
• förmåga att lyssna & till empati
• fungerande nätverk
• framtidsinriktning
• grundlagen

Mikaelas privata 10 i topp
• familjen
• släkt & vänner i glatt umgänge
• livsglädje & engagemang
• harmonisk tillvaro
• lev & låt leva
• när en dörr stängs öppnas ett fönster
• goda, närproducerade råvaror ger god mat
• stugan & skärgården
• ABBA
• salmiak & mörkrostat kaffe