Sydkustens sommarmöte18

Mikaela med några meningar
• mamma till tre handbollsspelande söner
• har en finskspråkig företagarman som heter Jarmo
• riksdagsledamot sedan år 2003, medlem i riksdagens kulturutskott
• Borgå stadsfullmäktiges ordförande, ordförande för Nylands fiskarförbund, ordförande för Sydkustens landskapsförbund, ordförande för Svenska hörselförbundet, ordförande för Riksdagens nätverk för teckenspråken, ordförande för Föreningen Alva Forsius minne rf., ordförande för SFP:s utbildningspolitiska utskott, medlem i Utbildningsstyrelsens direktion, medlem i Kommunförbundets styrelse, medlem i Yles förvaltningsråd, medlem i nationella delegationen för frontveteranfrågor, medlem i riksdagens mentalhälsopolitiska delegation, medlem i delegationen för Finlands nationalgalleri, medlem i Nylands skarvsamarbetsgrupp och medlem i Svenska delegationen vid yrkeshögskolan Haaga-Helia
• arbetserfarenhet: undervisat i juridik på andra och tredje stadiet, assistent för dåvarande europaparlamentariker Astrid Thors, specialmedarbetare för dåvarande försvarsminister Jan-Erik Enestam samt specialmedarbetare för svenska ministergruppen
• född 1970

Mikaelas professionella 10 i topp
• fakta & kunskap
• vision & insikt
• samarbetsförmåga
• utbildning & jämlika förutsättningar
• skapa förutsättningar
• förmåga att se helheter
• förmåga att lyssna & till empati
• fungerande nätverk
• framtidsinriktning
• grundlagen

Mikaelas privata 10 i topp
• familjen
• släkt & vänner i glatt umgänge
• livsglädje & engagemang
• harmonisk tillvaro
• lev & låt leva
• när en dörr stängs öppnas ett fönster
• goda, närproducerade råvaror ger god mat
• stugan & skärgården
• ABBA
• salmiak & mörkrostat kaffe