Ennen vaaleja käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että erilaisten verojen korottaminen nähdään tapana varmistaa hyvinvointipalvelut. Mielestäni meidän tulisi sen sijaan keskustella siitä, miten luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle, työnteolle ja työikäisten jatkuvalla oppimiselle. Tarvitsemme laajan kirjon uudistuksia, jotta voidaan luoda parhaat mahdolliset puitteet hyvinvoinnille. Hyvinvointia on luotava ennen kuin sitä voidaan jakaa.

Tarvitsemme vakaan toimintaympäristön yrityksille niin, etteivät veropoliittiset ratkaisut vaihtele hallituksen vaihdettua. Sosiaaliturvauudistus on hyvä tapa varmistaa, että tulevaisuuden sosiaaliturva tunnistaa, että tänä päivänä monelle toimentulo muodostuu niin ansiotuloista, yrittäjyydestä saaduista tuloista kuin jopa välillä työttömyysturvasta. Kaikissa tilanteissa pitää olla mahdollista ja kannattavaa ottaa vastaan myös lyhyempiä työjaksoja. Kaikissa olosuhteissa pitää olla mahdollista opiskella, jotta osaaminen on tasolla, joka turvaa työmarkkinoilla pysymisen tai takaisinpääsyn. Aina ei tarvitse kokonaisia tutkintoja, sillä usein joku osa tutkinnosta riittää osaamisen täydentämiseksi.

Tarvitsemme myös kunniahimoisen perhevapaauudistuksen, jossa perheiden valinnanvaputta ja joustoja lisätään, perheiden taloudellista tilannetta vahvistetaan ja tasa-arvo työmarkkinoilla lisätään.

Näissä vaaleissa ei olla puhuttu asuntopolitiikasta, vaikka kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen on perusedellytys varsinkin matalapalkkaisen työvoiman saamiselle.

Hyvinvointia ei siis rakenneta verottamalla, vaan tekemällä uudistuksia, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin luomisen.

 

Mikaela Nylander

Kansanedustaja