Joka toinen suomalainen kärsii jossain vaiheessa elämässään mielenterveyden häiriöistä. Paljon hyvää on tehty kansanterveyden eteen, mutta kun puhutaan mielenterveyden häiriöistä paljon on vielä tehtävänä.

Nyt tarvitaan toimenpiteitä, jotta mielenterveyden häiriöitä voidaan ehkäistä. Varhainen puuttuminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja neuvoloissa on keskeisessä asemassa. Perheissä, joissa yksi vanhemmista kärsii mielenterveyden häiriöistä, voidaan varhaisen puuttumisen avulla vähentää lasten riskiä itse sairastua vastaaviin häiriöihin jopa 40 prosentilla.

Mielenterveyden häiriöt maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle OECD:n arvion mukaan huikeat 11 miljardia euroa vuodessa. Yli neljä miljoonaa työpäivää jää niiden takia tekemättä vuositasolla. Mielenterveyden häiriöt ovat mitä suuremmassa määrin kansantaloudellinen kysymys.

Kun puhutaan aikuisten mielenterveydestä on erityisesti työelämä keskeisessä asemassa. Työterveyspalveluiden tulisi olla nykyistä monipuolisempia ja tarjota enemmän ja järjestelmällisemmin mielenterveyspalveluita. Hyvä johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa työyhteisössä vahvistavat hyvinvointia.

Liian moni joutuu kokemaan, miten vaikeata on saada apua kun kärsii mielenterveyden häiriöistä. Liian usein lääkkeet jäävät ainoaksi avuksi. Tähän tarvitaan muutos ja siksi on otettava käyttöön terapiatakuu.

Matalan kynnyksen palveluita tulee lisätä, joissa jokainen voi saada apua monipuolisesti, joustavasti ja ilman lähetteitä. Myös eläkeläisten tulee olla tämän palvelun piirissä.

Terapiatakuu tarkoittaisi, että asiakkaalla olisi oikeus saada monipuolista psykososiaalista tukea terveyskeskuksissa tietyn ajan, esim. kuukauden sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Tarkoituksenmukaista olisi tarjota nimenomaan monipuolisia terapiamuotoja, tarpeet kun vaihtelevat suuresti. Tärkeintä olisi varmistaa, että varhainen puuttuminen toteutuu.

Kysymys ei ole siitä, onko meidän varaa lisätä palveluita. Paljon oleellisempi kysymys on, onko meillä varaa olla panostamatta mielenterveyspalveluihin. Ihmisten sairastumisesta ja eläköitymisestä vuosittain aiheuta 11 miljardin euron kustannus on valtava summa. Siksi kannatan mielenterveysjärjestöjen ajamaa terapiatakuuta.

Mikaela Nylander
Kansanedustaja