Nylander: Grundlagsutskottets integritet hotad

Pressmeddelande 23.11.2016   – Då grundlagsutskottet år 2009 behandlade frågan om till vilken statlig regionförvaltning Karleby skulle höra, var grundlagsutskottets ställningstagande entydigt och lämnar inget utrymme för tolkning, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som var grundlagsutskottets medlem åren 2007-2011. Av

Nylander om tingsrättsreformen: En svidande domänförlust för svensk service

PRESSMEDDELANDE 11.2 Fritt att publiceras – Den tingsrättsreform regeringen genomför innebär en svidande domänförlust för svensk service genom att de tingsrätter som bäst kan garantera svenskspråkig service nedgraderas eller försvinner, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander. Justitieminister Jari Lindström påpekar att regeringen

11 / 14<<910111213>>