Borgå Lantdag 28.3.2009

Arvoisa Puhemies, arvoisat ministerit, hyvät kutsuvieraat! Värderade Talman, värderade ministrar, bästa inbjudna gäster! Distinguished Speaker, distinguished ministers, Ladies and Gentlemen! Vuonna 1809 Porvoossa käynnistyi ainutlaatuinen ja moniulotteinen yhteiskunnallinen prosessi – silloin luotiin perusta Suomen kansakunnalle. Merkkivuoden kunniaksi tarkoin valittu tunnus

Borgå ungdomsaverkstad(Do it) 10 år

Arvoisa juhlayleisö! Bästa festpublik!   Nuorten työpajatoiminta on ollut toiminnassa Suomessa yli kolmekymmentä vuotta, jona aikana on tapahtunut suuria muutoksia yhteiskunnassa, kohderyhmissä ja toiminnan sisällössä. Suomen EU-jäsenyyden myötä käytettävissä olevat rakennerahastovarat sekä 1990-luvun lama vauhdittivat nuorten työpajatoiminnan kehittymistä nykyiseen muotoonsa.

Fredrika Runeberg

Arvoisat porvoolaiset! Värderade borgåbor!   Johan Ludvig Runebergin juhlavuonna 2004 halutaan muistaa ja kunnioittaa Fredrikaa hänen omista saavutuksistaan nimikkopuistolla. J.L.Runebergin syntymän 200-vuotisjuhlatoimikunta esitti vuonna 2001, että Porvoon kaupunki kunnostaisi Rihkamakadun ja Kirkkokadun viereisen puiston Fredrikan puistoksi. Ja täällä olemme nyt

Porvoon reserviläiset 50 år

Arvoisa juhliva Porvoon reserviläiset, hyvä juhlayleisö! Värderade jubilerande Porvoon reserviläiset, bästa festpublik!   On suuri ilo ja kunnia saada olla läsnä tänään kun juhlimme Porvoon Reserviläiset ry:tä sen 50-vuotis päivänä. Vapaaehtoinen maanpuolustus on huomion keskipisteenä tällä hetkellä vireillä olevien lainsäädäntöhankkeiden

FSSM 06

Bästa vänner av skidsporten, det är med glädje jag hälsar er välkomna till Borgå! Det är nu sjätte gången Finlands Svenska Skidförbunds mästerskap i längdåkning ordnas i Borgå, och som arrangör står Borgå Akilles. Oberoende om vi talar om åren

12 / 12<<89101112