Festtal på KoMbis 70-årsfest

Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herat! Värderade festpublik, mina damer och herrar! Kansanvalistuksen seurauksena syntyi maahamme ensimmäinen työväenopisto 1899. Kansanvalistuksen tavoitteena oli itsenäinen ja yhtenäinen kansakunta ja kohteena oli erityisesti rahvaan lukutaidon ja tiedon vahvistaminen. Tänä päivänä tarpeet kansanvalistukseen ovat

Nylander i interpellationsdebatten om utbildningsnedskärningarnas konsekvenser för tillväxten, jämlikheten i utbildningen och kunskapsnivån

Mikaela Nylander framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten om utbildningsnedskärningarnas konsekvenser för tillväxten, jämlikheten i utbildningen och kunskapsnivån.   Arvoisa puhemies, ärade talman! Koulutuksesta leikkaaminen on leikkaamista tulevaisuudesta. Siksi esitän nyt fiktiivisen, mutta täysin mahdollisen kertomuksen tulevaisuudesta – Petteri nimisen pojan

1 / 512345