Borgå Lantdag 28.3.2009

Arvoisa Puhemies, arvoisat ministerit, hyvät kutsuvieraat! Värderade Talman, värderade ministrar, bästa inbjudna gäster! Distinguished Speaker, distinguished ministers, Ladies and Gentlemen! Vuonna 1809 Porvoossa käynnistyi ainutlaatuinen ja moniulotteinen yhteiskunnallinen prosessi – silloin luotiin perusta Suomen kansakunnalle. Merkkivuoden kunniaksi tarkoin valittu tunnus

Sibbo demonstration 29.11

Bästa vänner av demokrati och kommunal självbestämmanderätt! Arvoisat demokratian ja kunnallisen itsemääräämisoikeuden ystävät!   Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket har vi alla blivit lärda i barndomen. Bakom detta, lite i det här sammanhanget provokativa påståendet, finns

Företagarseminarium 16.11

Bästa seminariedeltagare! Företagande ses ofta som motorn i ett lands ekonomi och som gynnare till förändring samt förnyelse och som katalysator för tillväxten. Många samhälleliga förändringar har stärkt företagandets roll i Finland: depressionen, globaliseringen och EU: s utveckling, offentliga sektorns

Borgå ungdomsaverkstad(Do it) 10 år

Arvoisa juhlayleisö! Bästa festpublik!   Nuorten työpajatoiminta on ollut toiminnassa Suomessa yli kolmekymmentä vuotta, jona aikana on tapahtunut suuria muutoksia yhteiskunnassa, kohderyhmissä ja toiminnan sisällössä. Suomen EU-jäsenyyden myötä käytettävissä olevat rakennerahastovarat sekä 1990-luvun lama vauhdittivat nuorten työpajatoiminnan kehittymistä nykyiseen muotoonsa.

Fredrika Runeberg

Arvoisat porvoolaiset! Värderade borgåbor!   Johan Ludvig Runebergin juhlavuonna 2004 halutaan muistaa ja kunnioittaa Fredrikaa hänen omista saavutuksistaan nimikkopuistolla. J.L.Runebergin syntymän 200-vuotisjuhlatoimikunta esitti vuonna 2001, että Porvoon kaupunki kunnostaisi Rihkamakadun ja Kirkkokadun viereisen puiston Fredrikan puistoksi. Ja täällä olemme nyt

4 / 512345