Snart femåringen vår räknade en kväll stolt upp länder han känner till. ”Länder” som Finland, Sverige, Ryssland, Florida och Östra Nyland nämndes. Jo, så mycket diskuteras regionen Östra Nyland hemma hos oss att man säkert kan få intrycket av att det handlar om ett land…

En högaktuell fråga i vår hemregion är de svenska utbildningsfrågorna. Kärnfrågan nu lyder, en- eller tvåspråkiga lösningar? En utredning om Inveons (fd ÖNY) framtida strukturer pågår. Skall Inveon ingå i en svensk allians med Prakticum eller gå med i ett tvåspråkigt Borgåbaserat aktiebolag? Gymnasierna står i tur så småningom.

Medborgarinstituten är intressanta. Vi har tre av dessa viktiga på svenska fungerande folkbildare i Sibbo, Borgå och Lovisa. Sibbos är tvåspråkigt, i Borgå fungerar instituten på språklig bas medan Lovisa har gemensam rektor för sina institut.

Borgå utreder just nu huruvida en sammanslagning av sina institut är ändamålsenlig. Hösten är därför tidpunkten för diskussioner om det vettiga i att fusionera de svenska instituten i regionen. Sibbo torde ha valt sin tvåspråkiga väg och överlag sneglar man i Sibbo mera väster- än österut. För språkligt svärmeri återstår således skalde- och drottningsstaden.

Frågan har många dimensioner och är därmed svår. Men den är också ett praktexempel på kommunalt beslutsfattande av idag – vi tvingas tänka långsiktigt och strategisk. Samtidigt känner allt fler frågor inte till kommungränserna utan kräver helhetstänkande.

Borgå upplevs som en opålitlig partner som vill maximera sitt inflytande. Kritiken är enbart delvis berättigad. I Borgå igen anser många att inflytandet inom gemensamma organ är alltför litet i förhållandet till betalningsandelen. Men svärmeri handlar om att bygga upp ett förhållande som baserar sig på ömsesidigt förtroende och respekt.

Vilka strukturer tror vi att bäst gagnar den svenska utbildningen på sikt? Hur påverkar inflyttningen svenskans ställning i regionen samt vilka krav ställer den individuella tvåspråkigheten på svenska offentliga rum? Det handlar om megatrender där frågorna är många och svaren få.

Tillåt därför språkligt svärmeri i form av en utredning om ett regionalt svenskt medborgarinstitut! Huruvida det språkliga svärmeriet övergår i ett frieri återstår att se. Få saker är lika oåterkalleliga som försuttna chanser. Det är nu vi skall svärma på och för svenskan i Östra Nyland. Den tvåspråkiga friaren väntar runt hörnet.

Skribenten är mammaledig riksdagsledamot