Under valrörelsen har en fråga väckt tämligen mycket diskussion och det gäller klimatpolitiken och den inhemska matproduktionen. Oron är stor ute på landsbygden och vi har fått frågan var Svenska folkpartiet står.

Det finns flera argument för varför vi vill ha inhemska matprodukter på våra bord. Våra inhemska matprodukter är rena och livsmedelssäkerheten är hög. Av alla länder inom EU använder vi t ex i Finland den näst lägsta mängden antibiotika, enbart Sverige använder mindre mängder antibiotika.

Våra inhemska matprodukter innehåller också mycket små mängder otillåtna rester eller skadliga ämnen. Vilket innebär att våra inhemska livsmedel är trygga och rena.

Matens klimatavtryck är viktigt. Den finländska jordbruksproduktionen är redan idag jämförelsevis klimatvänlig. Ju närmare konsumenten maten produceras och ju mera vi utvecklar odlingsmetoder som ökar kolbindningen i marken desto mindre är klimatavtrycket.

Svenska folkpartiet anser alltså att våra inhemska matprodukter är en del av lösningen för att stävja klimatförändringen.

 

Mikaela Nylander

Riksdagsledamot