Vårdreformen föll och nu har vi alla möjligheter att lösa de problem vi ursprungligen skulle lösa. Vi behöver framför allt flera läkare men även sjuksköterskor på våra hälsocentraler för att kunna åtgärda köerna inom primärhälsovården. Många, men inte alla, av de problem vi har inom primärhälsovården kan faktiskt åtgärdas genom att anställa flera läkare, vi behöver inga mastodontreformer.

Vi kan också ge kommunerna en roll i att producera service då vi nu förhoppningsvis en gång för alla begraver landskapsreformen. Flexibilitet behövs och en viss valfrihet kan införas via servicesedlar.

Vi behöver flera händer inom äldreomsorgen för att trygga en god vård men också goda arbetsförhållanden som förhoppningsvis lockar tillbaka alla dem som har en utbildning men som valt att jobba inom andra branscher.

Mångsidigare boendeformer (tex seniorkvarter, seniorbostäder i vanliga höghus och radhus) bör utvecklas för att kunna erbjuda alternativ. Preventiva åtgärder och rehabilitering är mycket viktiga för äldres välmående. Också attityderna bör förändras så att de äldres önskemål bättre respekteras.

 

Mikaela Nylander

Riksdagsledamot