Pressmeddelande 8.3.2019

Vård- och landskapsreformen föll slutligen idag. Det är nu dags att inse att det inte ligger i någons intresse att försöka genomföra för stora reformer på en gång.

– Landskapsreformen satt mycket illa i Nyland. Modellen var för strikt utan möjlighet att beakta regionernas olikheter. För att stärka mycket olika regioners livskraft behövs olika modeller, en och samma modell passar inte för hela landet. Den modell regeringen drev var dessutom odemokratisk. Vi behöver nu en region- och kommunpolitik som utgår från de lokala förhållandena, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Vårdreformen kan gå vidare under nästa period genom att under vissa förutsättningar ge också kommunerna rätt att producera social- och hälsovård. Genom att stegvis införa en viss valfrihet via servicesedlar har vi en möjlighet att vid behov korrigera fel, säger Nylander.

– Vårdreformen har redan medfört att små och medelstora företag inom hälsovårdsbranschen med lokal eller regional förankring sålts till stora kedjor i rädsla för kraven vårdreformen för med sig. Vi kan nu undvika samma misstag som gjorts inom äldreomsorgen, konstaterar Nylander.

– Förvaltningsmodeller löser inte det problem vi ursprungligen ville lösa – den dåliga tillgången till läkarservice inom primärhälsovården. Genom att anställa fler läkare och sjuksköterskor får vi hälsocentralerna att fungera igen, säger Nylander.

 

Mikaela Nylander

050-511 3029