Pressmeddelande 4.2.2019

Kommunikationsministeriet publicerade förra fredagen sina linjedragningar om spårtrafikens konkurrensutsättning och om grundandet av projektbolag. Banan österut är en av investeringarna som går vidare via projektbolag.

-I det här skedet vet man inte hur linjedragningen för banan österut kommer att se ut och först då vi vet om linjedragningen går via Lovisa-Kotka eller via Kouvola, kan ministeriet börja förhandla med kommunerna om kommunernas möjliga medverkan. På ministeriet inväntar man också Nyland förbunds beslut angående linjedragningen, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

-Projektbolagens idé är att bredda finansieringsbasen och en förutsättning för dessa projektbolag är att kommunerna är med. Ministeriet framskrider med planeringen av dessa projektbolag under vårens lopp. Jag föreslog förra veckan att Borgå stad reserverar den ökning av samfundsskatten på 12 miljoner euro som vi ser ut att få för att gå med i projektbolaget för banan österut, konstaterar Nylander.

-Vi behöver lägga i en ny växel inom intressebevakningen och Borgå stad kommer att bjuda in regionens kommuner för diskussioner. Vi måste föra en aktivare dialog förutom med staten också med Nylands förbund. Förbundets linjedragning påverkar stort. Jag föreslår också att Borgå stad grundar en styrgrupp bestående av tjänstemän och representanter från alla fullmäktigegrupper för att systematiskt föra järnvägsfrågan framåt, säger Nylander.

 

För mera information:

Mikaela Nylander

050- 511 3029